Hoofddoelstellingen


Hoofddoelstellingen van het project zijn het verbeteren van:


Het onderwijs
De medische voorzieningen
De landbouw en economie
De levensomstandigheden (o.a. waterputten)
De toekomstmogelijkheden van wees-en kansarme kinderen

Inmiddels is al veel bereikt :

1. Bestrijding van de armoede door na scholenbouw de economie op een hoger peil te brengen d.m.v. de verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit van de landbouwopbrengsten.
2. Ieder kind kan naar een goed schoolgebouw, met een schoolbank, boeken, sanitaire voorzieningen en drinkwater.
3. Er zijn vrouwen in dienst, er wordt samengewerkt met vrouwengroepen.
4. De kindersterfte en de gezondheid van moeders zijn belangrijke aandachtspunten.
5. In de kliniek wordt getest op vele ziekten. Er wordt eveneens aan counseling en voorlichting gedaan. Malaria is een ziekte, die bij velen tijdig genezen kan worden.
6. Er wordt rekening gehouden met het milieu: plaatsen van latrines, testen van water enz.
7. In de kliniek zijn de medicijnen betaalbaar. Er zijn enkele dagen per jaar gratis behandelingen voor iedereen: laagdrempelige medische zorg.
8. Kennisoverdracht op het gebied van de gezondheidszorg (Rotary Doctors Holland) en de landbouw (Agricultural Research Station Farmers' Court)

Gezondheidszorg (Rotary Doctors Holland) en de landbouw (Agricultural Research Station Farmers' Court) Resultaten:

1 multi-funtioneel centrum Farmers’ Court, 55 schoolgebouwen, 20.000 schoolboeken, 2.200 schoolbanken, 73 waterputten, 33 boreholes. 110 toiletunits, 1 dokters’ huis: Doctors’ Plaza (nu: Westland Plaza), 1 dispensary/hospitaal, 1 maïsmolen, 1 kerk, 15 woningen, 100 fietsen. 1 Tuko Pamoja House

Ongeteld: zonnepanelen, ziekenhuisbedden, medische apparatuur incl. tandartspraktijk, medicijnen, kleding, containers met hulpgoederen, landbouwwerktuigen, bestrijdingsmiddelen, kunstmeststoffen, voedseldistributies, hulp aan gehandicapten, schoolgelden, geiten voor armen, opzetten van kleine bedrijven + bewustwording problematiek Derde Wereld, werkstages in Kenia voor middelbare scholieren enz.

Meer weten?

Wilt u meer informatie, of bent u benieuwd hoe het gaat? Neem dan direct contact met ons op.