Nieuwsberichten

Kenia Project op 2 locaties: Mpeketoni / Burgoret

Kenia project 23-06-2024

FUNDERING BURGURET PRIMARY KLAAR

Bouw klaslokalen in Burguret / Kenia

Regentijd, Landbouw en Veeteelt in Mpeketoni / Kenia

Easter Wish and Food Distribution Mpeketoni

Kenia Project 24-02-2024

Nieuws uit Kenia 26-01-2024 (o.a. met bericht van overlijden)

Pech in Kenia met foto's

Notulen info avond en Kerst wens Kenia project 2023

Rondzendbrief 2023

Bericht over Kenia Project en Informatie Avond in november

Site Kenia Project

Bericht over Kenia Project

Tamani, Farmers' Court en El NiƱo

Vrijdag 28 juli 2023 op Tamani Junior School

Bericht van Kenia Project / Mpeketoni 07-07-2023

Landbouw, veeteelt en onderwijs geintegreerd

Dagopening Tamani enz.....

Kenia project maart 2023 / Mpeketoni

Voor- en tegenspoed

River Well en Zonnepanelen

Zeer zware regen in Mpeketoni

Regentijd in Mpeketoni

Kenia Project maart 2023

Groeten en Beste Wensen uit Mpeketoni / Kenia

Sport en Spel op Tamani Junior School

Landbouw, veetelt en onderwijs geintegreerd op Farmers' Court en Tamani