projecten

Hoofddoelstellingen

Hoofddoelstellingen van het project zijn het verbeteren van:

Het onderwijs
De medische voorzieningen
De landbouw en economie
De levensomstandigheden (o.a. waterputten en boreholes)
De toekomstmogelijkheden van wees- en kansarme kinderen.

 

 

Scholen, waterputten en boreholes

De uitvoering van alle projecten vindt plaats in samenwerking met de lokale bevolking. De mensen, die profiteren van een projectonderdeel leveren gratis ongeschoolde arbeid. Hierdoor wordt men betrokken bij het tot stand komen van scholen, waterputten enz. Dit heeft tot gevolg, dat men zich verantwoordelijk voelt en bovendien wordt voorkomen, dat ontwikkelingshulp vanzelfsprekend is. Deze manier van werken, die Harambee genoemd wordt, is er mede de oorzaak van, dat er in financieel opzicht zeer effectief gewerkt kan worden.

Lees verder

Landbouwproject

Het Kenia Project bezit "Farmers' Court," een 4-hectare groot land dat fungeert als een Agricultural Research Station. Hier worden succesvolle agrarische proeven uitgevoerd met diverse gewassen zoals passievruchten, bananen, tomaten, aubergines, maïs en meer. Door de zelfbedachte irrigatiesystemen kunnen we ook in droge perioden water geven. Er komen regelmatig scholen, boeren en belangstellenden op bezoek voor agrarische excursies. Boeren nemen de resultaten over, wat hen op weg helpt naar zelfstandigheid en een betere toekomst. Ze beginnen met compostering, natuurlijke bemesting en zelfs het telen van uien, wat eerder ongehoord was in Mpeketoni. Het officiële microkredietstelsel is voor velen onhaalbaar vanwege hoge rente en aflossingen.

Lees verder

De kliniek

Ons project steunt de medische faciliteiten van het Maria Teresa Nuzzo Health Centre in Baharini. De kliniek is met geld van de sponsors in Nederland gebouwd. Goede gezondheidszorg brengt kosten met zich mee en daarom betalen we hoofdzakelijk medicijnen en medische apparatuur voor de kliniek. De consulten zijn gratis, maar toch kunnen sommigen hun behandeling niet betalen. Wij vinden echter, dat deze mensen geholpen moeten kunnen worden. Het personeel is goed en bestaat uit laboranten, verpleegkundigen en ander medisch personeel. Er is een clinical officer, dat is iemand tussen verpleegkundige en arts. Het onderhoud van de gebouwen en apparatuur is een prioriteit.

Lees verder

Voedsel distributies

In tijden van droogte worden er voedseldistributies georganiseerd om de honger te bestrijden. Soms betreft dit grote transporten met vrachtauto’s. Het komt echter ook regelmatig voor dat getroffen gezinnen voedsel krijgen als ze in bittere armoede moeten zien te overleven.

Lees verder

Nieuwe Kerk

De Full Gospel Church van Mpeketoni is de grootste Protestantse Kerkgemeenschap in het gebied waar het ontwikkelingswerk verricht wordt.

Lees verder

Jongeren werkvakantie

Het project heeft verscheidene keren werkvakanties in Kenia voor jongeren georganiseerd. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen (zie adresgegevens). Hieronder volgt een voorbeeld:

Meer weten?

Wilt u meer informatie, of bent u benieuwd hoe het gaat? Neem dan direct contact met ons op.