Toekomstverwachting

Onderwijs

De kinderen moeten naar een school kunnen gaan, die van steen is en niet van gedroogde modder. Daar hoort een waterput bij en verantwoorde sanitaire voorzieningen zijn eveneens noodzakelijk. Leerlingen hebben een schoolbank nodig, zodat ze niet op de grond hoeven te zitten. Er zitten 2 kinderen in een bank, waarop van ieder vak in ieder geval 1 boek kan liggen. Ze hebben ook recht op sport- en spel materialen. Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling. Daarom hebben is er een bibliotheek gebouwd op Tamani Junior School. Daar is tevens een goed ingericht computerlokaal gerealiseerd met ruim 20 in Nederland gekochte laptops. Goed onderhoud speelt daarbij een belangrijke rol.

Landbouw en Veeteelt.

De bevolking is voor een groot gedeelte afhankelijk van de maïsoogst voor voedsel. Katoen is een “cashcrop”, waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor b.v. het betalen van lesgeld op de middelbare school. Het blijft essentieel om arme boeren te helpen met ploegen, bestrijdingsmiddelen enz. We hebben een stuk land gekocht, dat we Farmers' Court noemen, om dexperimenten uit te voeren met irrigatie uit waterputten en boreholes. Electriciteit wordt daarbij voor een gedeelte opgewekt door zonnepanelen. We creëren een zo goed mogelijke situatie, die als voorbeeld dient. We noemen dit project de Proeftuin van Mpeketoni.

Op Famers' Court worden o.a geteeld: mais, watermeloenen, bananen, uien, tomaten, papaya's, mango's. De oogsten worden grotendeels gebruikt voor voedsel op Farmers' Court en Tamani Junior School. Elke dag krijgen ongeveer 300 leerlingen, leerkrachten en werknemers een goede lunch. 's Morgens krijgen de leerlingen rijstepap en 's middags thee, melk en fruit.

Gezondheidszorg

Het leven in Kenia is goed als je gezond bent en geld hebt. En dat is nu juist het probleem. De meerderheid van de bevolking mist een of beide van de hier genoemde voorwaarden. Als je ziek bent, moet je alles zelf betalen. Velen kunnen zich geen medicijnen veroorloven en operaties kunnen niet worden ondergaan wegens geldgebrek. Wij streven er naar om in onze kliniek, het “Maria Teresa Nuzzo Health Centre”, goede gezondheidszorg te verstrekken tegen een betaalbare prijs. Voor consulten hoeft niet betaald te worden. In schrijnende gevallen wordt gratis verzorging geboden. Soms worden operaties mogelijk gemaakt. 

Economie


De bevolking moet op eigen benen kunnen staan. Dat kan alleen als er economische ontwikkelingen zijn op het gebied van ruimere werkgelegenheid en financiële inkomsten. Er liggen wellicht mogelijkheden op het gebied van de producten, die op het land groeien: maïs, katoen, bixa (voor cosmetica), vruchtensappen van mango’s, passievruchten enz. De infrastructuur en de communicatie (telefoon en computer) worden gelukkig wat beter. Hierdoor ontstaan economische mogelijkheden.

Conclusie

Onze ontwikkelingshulp is gericht op een verzelfstandiging van de bevolking. We geven de mensen niet alleen vis, maar leren hen ook vissen.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie, of bent u benieuwd hoe het gaat? Neem dan direct contact met ons op.